מצד אחד, לותיקי הרֶמי הפתעה מרנינה, חידוש המשחק באווירה רעננה.

מצד שני, המשחק משפר מיומנויות חשיבה, עם הגמישות הדרושה בבניית כל סדרה.

הוראות המשחק

דרישות מוקדמות: הכרת הספרות מ-0 עד 9. כמו כן רצוי לדעת להבחין בין ספרת אחדות לבין ספרת עשרות, ולהכיר את המספרים מ-1 עד 100.
גיל: 8 ומעלה.
מספר משתתפים: 2 עד 4 משתתפים.
מטרת המשחק: ליצור סדרות מכל הקלפים שביד.
קלפי המשחק: כל קלפי המספרים; הכללת קלפים חופשיים (  ), חלקם או כולם, נתונה לבחירת השחקנים.
חלוקת הקלפים: בדומה למשחקים 1-5, אך יש לחלק לכל משתתף 14 קלפים.

כללי המשחק:

 1. בדומה לרֶמי – כל שחקן בתורו לוקח קלף נוסף מהקופה או את הקלף החשוף, על-פי בחירתו. לאחר מכן, עליו להיפטר מאחד מ- 15 קלפיו, ולהניחו כקלף חשוף עבור השחקן הבא.
 2. בעזרת הקלפים שברשותו יוצר השחקן סדרות באופן הבא:
  א. לכל הקלפים בסדרה חייבת להיות ספרת אחדות זהה או ספרת עשרות זהה או שהסדרה תהיה מורכבת מקלפים חד-ספרתיים בלבד.
  ב. כל סדרה חייבת להיות בת 4 קלפים לפחות.
  ג. קלף חופשי (  ) יכול להחליף כל מספר במשחק (100-1) בהתאם לכללי המשחק. שימוש יעיל בקלף זה מגדיל את הסיכוי לניצחון.

סיום המשחק:
המשחק מסתיים כאשר שחקן מצליח לסדר 14 קלפים בסדרות, והוא מוכרז כמנצח. הוא פורשׂ את 14 הקלפים ומניח את הקלף ה- 15 בערימת הקלפים החשופים.
לדוגמה:

שרטוט לדוגמה של פריסת סיום במשחק רמי 100

ניתן לערוך סדרת משחקים ולצבור נקודות באופן הבא:
א. למנצח בכל משחק 0 נקודות.
ב. לכל אחד משאר המשתתפים תרשמנה נקודות כמספר הקלפים בידו שטרם סודרו בסדרות (+קלפים חופשיים). לחילופין, ניתן להמשיך במשחק ואז השחקן שסיים שני יקבל 2 נקודות, השלישי 3 נקודות, וכן הלאה.
המנצח בסדרה הוא זה שצבר את מספר הנקודות הנמוך ביותר.

סרטון הדרכה

סיכום מיומנויות נרכשות

 • הכרת השיטה העשרונית (ספרת אחדות וספרת עשרות) – תפישה חזותית.
 • תכנון מקדים של סדרות מספרים ובחירת אסטרטגיה – מיומנויות חשיבה.
 • יישום של הידע הנרכש על-ידי חשיבה אקטיבית (קלף “חופשי”) – מיומנויות למידה.
 • זיהוי של מספרים “טובים”, כלומר שכדאי לשמור אותם – יסודות ההסתברות.
לרכישת המשחק