מצד אחד, הכללים ידועים מהמשחק העממי, אך זיווג הקלפים מאד ייחודי, כך שמספר האפשרויות כמעט אינסופי, ממשחק פשוט ועד אתגר אמיתי.

מצד שני, מצוין לתרגול הזיכרון החזותי, ובכל משחק יש גם מרכיב כמותי, של חיבור או חיסור בשלב התחלתי, וללמוד לזהות מיהו זוגי.

הוראות המשחק

דרישות מוקדמות: הכרת המספרים מ- 1 עד 100 ויכולת לחבר ו/או לחסר שני מספרים. כמו כן רצוי לדעת להבחין בין מספר זוגי למספר אי-זוגי.
גיל: 6 ומעלה.
מספר משתתפים: 2 עד 6 משתתפים.
מטרת המשחק: לצבור מספר רב ככל האפשר של זוגות קלפים.
קלפי המשחק: כל הקלפים מהמספר 1 ועד למספר זוגי שנקבע על-ידי המשתתפים לפני המשחק.
שימו לב! דרגת הקושי עולה ככל שגדל מספר הקלפים. לכן, מומלץ במשחקים הראשונים לשחק במספר מועט של קלפים (למשל קלפים “1” עד “10”), וכך להכיר את אפשרויות המשחק.

כללי המשחק:

 1. בתחילת כל משחק יבחרו השחקנים באחת מאפשרויות התאמה אלו (לצורך הדגמה נניח שקלפי המשחק שנבחרו הם מ-“1” עד “40“):
  א. זוגות לפי סכום, כך שסכום כל זוג = מספר הקלפים ועוד 1.
  בדוגמה הנ”ל, סכום כל זוג יהיה 40 ועוד 1 = 41, כלומר הזוגות יהיו “1” עם “40”, “18” עם “23”, “34” עם “7” וכו’.
  ב. זוגות לפי הפרש, כך שהפרש כל זוג = חצי ממספר הקלפים.
  בדוגמה הנ”ל, הפרש כל זוג יהיה חצי מ-40 = 20, כלומר הזוגות יהיו “1” עם “21”, “18” עם “38”, “34” עם “14” וכו’.
  ג. זוגות עוקבים, כך שכל זוג מורכב משני מספרים עוקבים, שהגדול מביניהם זוגי.
  בדוגמה הנ”ל הזוגות יהיו “1” עם “2”, “18” עם “17”, “34” עם “33” וכו’.
  ניתן להיעזר בטופס למציאת זוגות הקלפים התואמים.
 2. יש לטרוף היטב את הקלפים ולסדרם בשורות כשפניהם כלפי מטה.
 3. כל שחקן בתורו רשאי לחשוף שני קלפים בלבד במטרה למצוא זוג תואם. במידה והצליח, יניחם לידו ויזכה בתור נוסף. במידה ולא הצליח, יוודא ששאר השחקנים הבחינו במספריהם ויהפוך אותם חזרה מבלי לשנות מיקומם.
 4. לאחר שהשחקן חשף את המספר הראשון עליו להכריז מהו המספר הדרוש לו כדי לקבל זוג תואם. לדוגמה, במשחק עם הקלפים “1” עד “40” שבו נבחרה התאמה של זוגות לפי סכום, שחקן שחשף “23” יכריז שדרוש לו “18” על-מנת להשלים את הזוג.

ניתן לראות שזוגות הקלפים התואמים משתנים ממשחק למשחק, בהתאם למספר הקלפים ולאפשרות ההתאמה שנבחרו. לכן, חשוב לבדוק שההתאמה נכונה ולוודא שכל שני קלפים שמוציאים מהמשחק הם אכן זוג תואם.

סיום המשחק:
המשחק מסתיים כאשר כל הקלפים נאספו לזוגות. השחקן שצבר את מירב הקלפים מוכרז כמנצח.
ניתן לערוך סדרת משחקים כך שלכל שחקן תרשמנה נקודות כמספר הקלפים שצבר בכל משחק.
המנצח בסדרה הוא זה שצבר את מספר הנקודות הגבוה ביותר.

סרטון הדרכה

זוגות לפי סכום:

זוגות לפי הפרש:

זוגות עוקבים:

סיכום מיומנויות נרכשות

 • שיפור הזיכרון החזותי.
 • לימוד חיבור וחיסור של שני מספרים.
 • לימוד המונחים זוגי ואי-זוגי, ומספרים עוקבים – מיומנויות למידה.

טופס למציאת זוגות הקלפים התואמים

לרכישת המשחק