מספר ריבועי

מספר ירוק בפינות הקלף מסמל מספר ריבועי:
התוצאה של מכפלת מספר טבעי עם עצמו (שימושי במשחק 4).

קלף 25

מספר ראשוני

מספר אדום בפינות הקלף מסמל מספר ראשוני:
מספר שיש לו בדיוק שני מחלקים שונים, 1 והוא עצמו (שימושי במשחק 5).

קלף 23

סימן מכפלה

סימן X

מופיע על קלפים שמספרם בלוח הכפל (משמש למיון הקלפים המשתתפים במשחק 4).

קלף 35

קלף חופשי

קלף חופשי

מסמל קלף “חופשי” (ג’וקר).

קלף חופשי

חד-ספרתי

חד-ספרתי

מופיע על קלפים שמספרם חד-ספרתי, כלומר מ-“1” עד “9” (שימושי במשחקים 2 ו-3).

קלף 5

זהה-ספרות

זהה-ספרות

מופיע על קלפים שמספרם זהה-ספרות, כלומר “11”, “22”, וכו’ (שימושי במשחקים 2 ו-3).

קלף 22

הקלף 100

סימן מגן וחרב

מופיע רק על הקלף שמספרו “100” – קלף “קנס או פרס?” (שימושי במשחקים 2 ו-3).

קלף 100

למה? כובע!

כובע

ולמה כובע? כדי להבדיל בין הספרות 6 ו-9.

קלף 6