קלף של טבלת סכום ספרות

טבלת סכום ספרות עבור מספרים עד 99

בכל טור בטבלה, מספרים בעלי סכום ספרות זהה.
לדוגמה, על הקלף “27” (סכום ספרות = 2+7 = 9) ניתן להניח כל קלף המופיע בטור של 9, כלומר: “9”, “18” … “90”.

הדפסה

קלף של לוח הכפל

טבלת לוח הכפל
הדפסה

קלף של רשימת מספרים ראשוניים

טבלת מספרים ראשוניים עד 99
הדפסה

כיצד להשתמש בקלפי העזר של משחקי המאה