מצד אחד, לילדים ומבוגרים זו חוויה אתגרית, כי חשיבה מגוונת תמיד אפשרית, למרות שנדרש מבחינה חשבונית, רק להתאים הספרות בצורה הגיונית.

מצד שני, בדרך קלה ומאד מעשית, ממש מכירים את השיטה העשרונית, והמשחק גם מוביל “בדלת האחורית”, לזיהוי מספרים “גרועים” הסתברותית.

הוראות המשחק

דרישות מוקדמות: הכרת הספרות מ-0 עד 9 ויכולת לחבר שתי ספרות. כמו כן רצוי לדעת להבחין בין ספרת אחדות לבין ספרת עשרות, ולהכיר את המספרים מ-1 עד 100.
גיל: 7 ומעלה.
מספר משתתפים: 2 עד 6 משתתפים.
מטרת המשחק: להיפטר מכל הקלפים שביד.
קלפי המשחק: כל קלפי המספרים; הכללת קלפים חופשיים (   ), חלקם או כולם, והכללת קלף ה-“100” נתונות לבחירת השחקנים.
חלוקת הקלפים: כמו במשחקים 1 ו-2.

כללי המשחק הבסיסיים:
בדומה למשחקים 1 ו-2, מלבד כלל מס’ 1 – כל שחקן בתורו רשאי להניח עד 3 קלפים, כך שכל קלף יתאים לקלף שהונח לפניו בספרת האחדות, או בספרת העשרות, או בסכום ספרותיו.
לדוגמה, על הקלף “23” ניתן להניח כל קלף שבו ספרת האחדות=3 (כלומר “3”, “13” … “93”) או שספרת העשרות=2 (כלומר “20”, “21” … “29”) או שסכום הספרות = 2+3 = 5 (כלומר “5”, “14” … “50”).
לפיכך, על הקלף “23”, שחקן רשאי להניח “27” (ספרת עשרות משותפת=2), להמשיך בתורו ועל ה-“27” להניח “57” (ספרת אחדות משותפת=7), ועל ה-“57” להניח “66” (סכום ספרות משותף=12), כלומר להניח את הרצף “27”»”57″»”66″.
שימו לב! ניתן להיעזר בקלף של טבלת סכום ספרות (בכל טור בטבלה, מספרים בעלי סכום ספרות זהה).

חוקי קלפים מיוחדים:

 1. שחקן שסיים את תורו בהנחת קלף חד-ספרתי (   ), מחייב את השחקן הבא לבחור באחת משתי אפשרויות:
  א. להניח רק קלף חד-ספרתי משלו, ובכך לחייב את השחקן שאחריו, וכן הלאה;
  ב. להפסיד את תורו ולקחת 3 קלפים מהקופה, ואז השחקן שאחריו ימשיך לפי כללי המשחק הבסיסיים.
  לדוגמה, שחקן א’ הניח על “23” את הרצף “53”»”59″»”9″, שחקן ב’ הניח “7” ושחקן ג’ נאלץ לקחת 3 קלפים נוספים מהקופה מכיוון שלא הניח קלף חד-ספרתי. כעת שחקן ד’ רשאי להניח על ה- “7” עד 3 קלפים לפי כללי המשחק הבסיסיים.
 2. שחקן שהניח קלף זהה-ספרות (   ), רשאי להניח עליו ברציפות את כל קלפיו הכוללים ספרה זו, בסדר על-פי בחירתו (גם יותר מ- 3 קלפים).
  לדוגמה, שחקן שהניח על “23” את הרצף “27”»”57″»”66″ רשאי להמשיך בתורו ולהניח עליו את כל קלפיו הכוללים את הספרה 6.
 3. השימוש בקלף החופשי (   ) כמו במשחק 2.
 4. השימוש בקלף ה-“100” (   ) כמו במשחק 2.

סיום המשחק: כמו במשחקים 1 ו – 2.

סרטון הדרכה

סיכום מיומנויות נרכשות

 • הכרה ולימוד שמות המספרים (כמו הבדלים בקריאת 15 ו- 25 בעברית).
 • הכרת השיטה העשרונית (ספרת אחדות וספרת עשרות) – תפישה חזותית.
 • לימוד חיבור של שתי ספרות.
 • תכנון מעמיק ומורכב של רצף מספרים ובחירת אסטרטגיה – מיומנויות חשיבה.
 • יישום של הידע הנרכש על-ידי חשיבה אקטיבית (קלף “חופשי”) – מיומנויות למידה.
 • זיהוי של מספרים “גרועים”, כלומר שקשה להיפטר מהם – יסודות ההסתברות.
לרכישת המשחק