מצד אחד, בסגנון משחק הרֶמי משכבר הימים, ובגרסת הילדים – רק מחצית הקלפים, לפי קלפי המפתח יש עשרונית להתאים, את שאר הקלפים שביד מרכזים.
מצד שני, בתכנון הסדרות של קלפי המספרים, לומדים התכונות של מספרים ראשוניים, לא תזיק עירנות לקלפים המתחלפים, כדי לנסות לנחש מה מטרת היריבים.

הוראות המשחק

דרישות מוקדמות: הכרת הספרות מ-0 עד 9. כמו כן רצוי לדעת להבחין בין ספרת אחדות לבין ספרת עשרות, ולהכיר את המושג מספר ראשוני.
גיל: 7 ומעלה.
מספר משתתפים: 2 עד 6 משתתפים.
מטרת המשחק: ליצור סדרות מכל הקלפים שביד.
קלפי המשחק: כל קלפי המספרים מלבד “100”; הכללת קלפים חופשיים (  ), חלקם או כולם, נתונה לבחירת השחקנים.
חלוקת הקלפים: כמו במשחקים 1-3.

כללי המשחק הבסיסיים:

 1. בדומה לרֶמי – כל שחקן בתורו לוקח קלף נוסף מהקופה או את הקלף החשוף, על-פי בחירתו. לאחר מכן, עליו להיפטר מאחד מ-8 קלפיו, ולהניחו כקלף חשוף עבור השחקן הבא.
 2. בעזרת הקלפים שברשותו יוצר השחקן סדרה אחת או יותר באופן הבא:
  א. כל סדרה תיבנה סביב קלף מפתח, אשר חייב להיות מספר ראשוני (מספר אדום בפינות הקלף).
  שימו לב! ניתן להיעזר בקלף של רשימת רשימת מספרים ראשוניים.
  ב. שאר הקלפים בסדרה יהיו מספרים הזהים לקלף המפתח בספרת האחדות ומספרים הזהים לקלף המפתח בספרת העשרות.
  לדוגמה, שחקן שמעוניין לבנות סדרה סביב קלף המפתח “23” שברשותו, ישאף לצבור קלפים שבהם ספרת האחדות=3 (כלומר “3”, “13” … “93”) וקלפים שבהם ספרת העשרות=2 (כלומר “20”, “21” … “29”).
  ג. כל סדרה חייבת להיות בת 3 קלפים לפחות.

חוקי קלפים מיוחדים:

 1. כאשר קלף המפתח הוא חד-ספרתי (כלומר “2“, “3“, “5” או “7“), שאר הקלפים בסדרה יהיו זהים לו בספרת האחדות או יהיו קלפים חד-ספרתיים אחרים.
  לדוגמה, שחקן שברשותו הקלף “2” ישאף לצבור קלפים שבהם ספרת האחדות=2 (כלומר “12”, “22” … “92”) וקלפים חד-ספרתיים אחרים (כלומר מ-“1” עד “9”).
 2. קלף חופשי (  ) יכול להחליף כל מספר במשחק (99-1) כולל לשמש כקלף מפתח, ובתנאי שיתאים לשאר הקלפים בסדרה לפי כללי המשחק הבסיסיים. שימוש יעיל בקלף זה מגדיל את הסיכוי לניצחון.

סיום המשחק: המשחק מסתיים כאשר שחקן מצליח לסדר 7 קלפים בסדרות, והוא מוכרז כמנצח. הוא פורשׂ את 7 הקלפים ומניח את הקלף השמיני בערימת הקלפים החשופים.
לדוגמה:

שרטוט לדוגמה של פריסות סיום במשחק רמי ראשוניים

ניתן לערוך סדרת משחקים ולצבור נקודות באופן הבא:
א. למנצח בכל משחק 0 נקודות.
ב. לכל אחד משאר המשתתפים תרשמנה נקודות כמספר קלפי המפתח (+קלפים חופשיים) שבידו. לחילופין, ניתן להמשיך במשחק ואז השחקן שסיים שני יקבל 2 נקודות, השלישי 3 נקודות, וכן הלאה.
המנצח בסדרה הוא זה שצבר את מספר הנקודות הנמוך ביותר.

משחק למתקדמים:

 1. 2 עד 4 משתתפים.
 2. יש לחלק לכל משתתף 14 קלפים.
 3. כל סדרה מורכבת מ – 4 קלפים לפחות.

סרטון הדרכה

סיכום מיומנויות נרכשות

 • הכרת השיטה העשרונית (ספרת אחדות וספרת עשרות) – תפישה חזותית.
 • הכרת המספרים הראשוניים ותכונותיהם – מיומנויות למידה ואבחנה חזותית.
 • תכנון מקדים של סדרות מספרים ובחירת אסטרטגיה – מיומנויות חשיבה.
 • יישום של הידע הנרכש על-ידי חשיבה אקטיבית (קלף “חופשי”) – מיומנויות למידה.
 • זיהוי של מספרים “טובים”, כלומר שכדאי לשמור אותם – יסודות ההסתברות.
לרכישת המשחק