משחק 1: משחק הספרות

משחק 2: משחק הספרות הגדול

משחק 3: משחק המספרים

משחק 4: משחק המכפלות

משחק 5: משחק הראשוניים

משחק 6: רֶמי 100

משחק 7: זיכרון מספרים

משחק 7: זוגות לפי סכום

משחק 7: זוגות לפי הפרש

משחק 7: זוגות עוקבים

קלפי העזר