מצד אחד, מבוסס על כללי משחק הספרות, משעשע, מסקרן ומלא תהפוכות, בבית ובנסיעות, במיוחד ברכבות, בימי חול וגם בחגים ושבתות.

מצד שני, בתכנון הדרך להשגת ניצחונות, יש לשקול ולדעת לקבל החלטות, אם כדאי עם קלפים מיוחדים לחכות, וכך מיומנויות הלמידה משתפרות.

הוראות המשחק

דרישות מוקדמות: הכרת הספרות מ-0 עד 9.
גיל: 6 ומעלה.
מספר משתתפים: 2 עד 6 משתתפים.
מטרת המשחק: להיפטר מכל הקלפים שביד.
קלפי המשחק: כל קלפי המספרים; הכללת קלפים חופשיים (   ), חלקם או כולם, נתונה לבחירת השחקנים.
חלוקת הקלפים: כמו במשחק 1.
כללי המשחק הבסיסיים: כמו במשחק 1.

חוקי קלפים מיוחדים:

 1. שחקן שהניח קלף חד-ספרתי (   ), מחייב את השחקן הבא לבחור באחת משתי אפשרויות:
  א. להניח קלף חד-ספרתי משלו, ובכך לחייב את השחקן שאחריו, וכן הלאה;
  ב. להפסיד את תורו ולקחת 3 קלפים מהקופה, ואז השחקן שאחריו ימשיך לפי כללי המשחק הבסיסיים.
  לדוגמה, שחקן א’ הניח על “23” את הקלף “2”, שחקן ב’ הניח “7” ושחקן ג’ נאלץ לקחת 3 קלפים נוספים מהקופה מכיוון שלא הניח קלף חד-ספרתי. כעת שחקן ד’ רשאי להניח על ה- “7” כל קלף הכולל את הספרה 7, או להניח קלף חד-ספרתי ולחייב את השחקן הבא, וכן הלאה.
 2. שחקן שהניח קלף זהה-ספרות (   ), רשאי להמשיך בתורו ולהניח עליו את כל קלפיו הכוללים ספרה זו, בסדר על-פי בחירתו.
  לדוגמה, שחקן שהניח “55” רשאי להמשיך ולהניח עליו קלפים הכוללים את הספרה 5, כגון: “35”, “57”, “5”, וכדומה. יתר על כן, אם השחקן סיים את תורו בהנחת קלף חד-ספרתי, הוא מחייב את השחקן הבא לפעול לפי חוק מס’ 1.
 3. קלף חופשי (   ) יכול להחליף כל מספר במשחק. מספרו של קלף חופשי ייקבע ויוכרז בעת הנחתו (רק 1 עד 99), ובתנאי שיתאים לקלף החשוף לפי כללי המשחק הבסיסיים.
  שימוש יעיל בקלף זה מגדיל את הסיכוי לניצחון.
  לדוגמה, על הקלף “23” ניתן להניח קלף חופשי, להכריז “33” (זהה-ספרות) ולהניח עליו קלפים נוספים הכוללים את הספרה 3.
 4. שחקן שברשותו הקלף “100” (   ) רשאי לבחור “קנס או פרס?”:
  א. “קנס” – בתורו הוא חושף את קלף ה-“100”, ובכך מחייב כל אחד משאר השחקנים לקחת 3 קלפים נוספים מהקופה; לאחר מכן הוא מניח את הקלף בתחתית ערימת הקלפים החשופים וממשיך בתורו לפי כללי המשחק הבסיסיים.
  ב. “פרס” – בתורו (ובמקום תורו) הוא מניח את קלף ה-“100” גלוי לצידו כקלף חסינות מפני קלפים חד-ספרתיים. החל מתורו הבא הוא פטור מלקיחת 3 קלפים לפי חוק מס’ 1. כלומר, הוא יהיה רשאי להמשיך לפי כללי המשחק הבסיסיים גם כאשר השחקן שלפניו מניח קלף חד-ספרתי.

סיום המשחק: כמו במשחק 1.

סרטון הדרכה

סיכום מיומנויות נרכשות

 • לימוד מספרים לפי השיטה העשרונית (כמו הבדלים בין 27 ל- 72) – תפישה חזותית.
 • הכרת שמות המספרים (כמו הבדלים בקריאת 15 ו- 25 בעברית).
 • תכנון מקדים ליצירת רצף מספרים ביד ובחירת אסטרטגיה – מיומנויות חשיבה.
 • יישום של הידע הנרכש על-ידי חשיבה אקטיבית (קלף “חופשי”) – מיומנויות למידה.
 • שימוש בקלפים מיוחדים בעיתוי הטוב ביותר כדי להפיק מהם את התועלת המירבית.
 • זיהוי של מספרים “גרועים”, כלומר שקשה להיפטר מהם – יסודות ההסתברות.
לרכישת המשחק