מצד אחד, החוקים מצטיינים בשיא הפשטות, רק עם לוח הכפל נדרשת היכרות, מבוגרים נוטים ליפול בפח בקלות, והילדים מיד עולים על הטעות.

מצד שני, מעולה לשינון לוח הכפל במהירות, ובכך מקדם תלמידים ביעילות, לכל צעיר לפני פסיכומטרי ובגרות, ולמי שכוחו עוד במוחו למרות התשישות.

הוראות המשחק

דרישות מוקדמות: הכרת לוח הכפל.
גיל: 8 ומעלה.
מספר משתתפים: 2 עד 6 משתתפים.
מטרת המשחק: להיפטר מכל הקלפים שביד.
קלפי המשחק: כל 42 קלפי לוח הכפל – כולם מסומנים ב-  סימן מכפלה; הכללה של עד 2 קלפים חופשיים (  ) נתונה לבחירת השחקנים.
חלוקת הקלפים: כמו במשחקים 1-3. כאשר משתתפים במשחק 4 שחקנים ומעלה, יש לחלק לכל משתתף 5 קלפים בלבד.

כללי המשחק הבסיסיים:

 1. במשחק זה כל מספר מוגדר כמכפלתם של שני גורמים לפי לוח הכפל בלבד. בעת הנחת הקלף יש להכריז על מכפלה זו.
  לדוגמה, כדי להניח את הקלף “35” יש להכריז “5 כפול 7”, וכדי להניח את הקלף “24” רשאי השחקן להכריז “4 כפול 6” או “3 כפול 8”.
  שימו לב! ניתן להיעזר בקלף של לוח הכפל.
 2. כל שחקן בתורו רשאי להניח קלף משלו על הקלף החשוף, כך שלשני הקלפים יהיה גורם מוכרז משותף.
  לדוגמה, על הקלף “12” שהונח בהכרזה “2 כפול 6”, ניתן להניח כל קלף שגורם מכפלתו 2 (כלומר “2”, “4” … “20”) או שגורם מכפלתו 6 (כלומר “6”, “12” … “60”). לפיכך, השחקן רשאי להניח “24” בהכרזה “4 כפול 6” (גורם מוכרז משותף=6), אך לא בהכרזה “3 כפול 8” (אין גורם מוכרז משותף). השחקן הבא רשאי להניח על ה-“24” כל קלף שגורם מכפלתו 4 או 6 (למשל, להניח “28” ולהכריז “4 כפול 7”; גורם מוכרז משותף=4).
 3. שחקן שאינו נפטר מקלף, מפסיד את תורו ונאלץ לקחת קלף נוסף מהקופה.

חוקי קלפים מיוחדים:

 1. שחקן שהניח קלף של מספר ריבועי (מספר ירוק בפינות הקלף), מחייב את השחקן הבא להפסיד את תורו ולקחת קלף נוסף מהקופה.
  לדוגמה, שחקן א’ הניח על “28” (שהונח בהכרזה “4 כפול 7”) את הקלף “36” בהכרזה “4 כפול 9”, ושחקן ב’ נאלץ לקחת קלף נוסף מהקופה. כעת שחקן ג’ רשאי להמשיך לפי כללי המשחק הבסיסיים ולהניח על ה-“36” כל קלף שגורם מכפלתו 4 או 9.
 2. קלף חופשי (  ) יכול להחליף כל מספר בלוח הכפל. מספרו של קלף חופשי ייקבע ויוכרז בעת הנחתו, ובתנאי שיתאים לקלף החשוף לפי כללי המשחק הבסיסיים. שימוש יעיל בקלף זה מגדיל את הסיכוי לניצחון.
  לדוגמה, על הקלף “28” (שהונח בהכרזה “4 כפול 7”) ניתן להניח קלף חופשי, לקבוע שמספרו “4” בהכרזה “4 כפול 1”, ובכך לחייב את השחקן הבא להפסיד את תורו ולקחת קלף נוסף מהקופה.

סיום המשחק: כמו במשחקים 1-3.

סרטון הדרכה

סיכום מיומנויות נרכשות

 • הכרה ולימוד של לוח הכפל.
 • הכרת המונח מספר ריבועי.
 • תכנון של רצף מספרים ובחירת אסטרטגיה – מיומנויות חשיבה.
 • זיהוי של מספרים “גרועים”, כלומר שקשה להיפטר מהם – יסודות ההסתברות.
לרכישת המשחק